Kauppakeskus Stellan somearvontojen säännöt:

1. Arvonnan järjestäjä
Kauppakeskus Stella
Maaherrankatu 13
50100 Mikkeli
Y-tunnus: 0207220-0

2. Osallistumisaika
Osallistumisaika ilmoitetaan aina kyseessä olevan arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. Arvonnan suorittaminen / voittajan julkistaminen
Voittaja arvotaan Facebookissa arvontajulkaisua kommentoineiden kesken. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykkänneiden, sitä kommentoineiden tai Kauppakeskus Stellan profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen kahden päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan kuukauden aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on noudettu. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Kauppakeskus Stellan toimistolla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

5. Arvontapalkinto
Arvonnan palkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä. Palkinto on noudettava Kauppakeskus Stellasta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Kauppakeskus Stella rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen
Kauppakeskus Stella pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan aina arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus
Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Kauppakeskus Stellan sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Kauppakeskus Stellan tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tästä.